Tot nader order zullen we op iedere 2e en 4e zondag van de maand een eredienst hebben om 14:00 uur in het gebouw aan het Aartshertogenplein 1, 6226 XZ Maastricht. 


WAAROM DONEREN? 

 

Het is onze hoop en vertrouwen dat God voorziet in alles wat we nodig hebben  en niet in mensen die geld aan de kerk geven. 

Dit gezegd hebbende, is de Bijbel vrij duidelijk dat we ofwel  geld aanbidden, ofwel God aanbidden met ons geld. 

In Lighthouse willen we God aanbidden met ons geld! Als volgelingen van Christus zijn de belangrijkste principes rond het geven van geld dat we het regelmatig, opofferend en vreugdevol doen.

Je bent welkom in Lighthouse, ongeacht of je iets financieel geeft of niet; maar we zouden graag willen dat je je bij ons voegt terwijl we vreugdevol geven. 

De bijbel leert ons dat we een vrolijke gever moeten zijn in 2 Korintiërs 9: 7: Ieder van jullie moet geven wat je in je hart hebt besloten te geven, niet met tegenzin of onder dwang, want God houdt van een opgewekte gever. 

Dus laten we vrijelijk geven. Zijn verschillende manieren om te doneren. Natuurlijk kunt u bij reguliere service ook contant geld geven maar ook online hebben wij diverse mogelijkheden. 

Op verzoek kan een donatiebewijs worden gestuurd 

 

 

 

 

U kunt geven door bankovermaking naar onze rekening:

Bankrekeningnummer 

 

ABN-AMRO  NL54ABNA0516210793
Stichting Lighthouse Christengemeente Maastricht

 

of door middel van de Givt app. klik hieronder voor meer informatie

Met de Givt app kunt u online geven tijdens de dienst door de QR code te scannen. maar ook buiten de dienst kunt u via Givt geven door onze kerk te kiezen uit de lijst (lighthouse maastricht).


E-mailen
Instagram