Tot nader order zullen we op iedere 2e en 4e zondag van de maand een eredienst hebben om 14:00 uur in het gebouw aan het Aartshertogenplein 1, 6226 XZ Maastricht. 


Onze visie en missie

Onze missie is het oprichten van ware en vruchtbare discipelen door intense gemeenschap en discipleschap die een licht der natiën zullen zijn.

Wij halen ons voorbeeld uit het leven van Jezus en ook de apostel Paulus schrijft hierover. In het boek handelingen lezen we in hoofdstuk 20 vers 20:

Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en  binnenshuis. De Apostel Paulus leert ons hier dat zijn bediening niet alleen in het openbaar was maar ook in de huizen. Wij zijn daarom ook een cellenkerk. We hebben naast de zondagsdienst ook doordeweekse groepen die we huiscelgroepen noemen. Hier komen we samen met onze geestelijke familie en bouwen elkaar op in het Woord van God door het toepassen van de vijfvoudige bediening waar eenieder een rol in speelt.

Daarnaast zegt Paulis in hoofdstuk 20 vers 31: Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.

Hier verwijst de apostel Paulus dus naar discipleschap. Een wezenlijk onderdeel van het christelijk leven zoals wij dat volgen. Zoals Jezus zijn discipelen bij de hand nam als een mentor willen wij dat ook doen met de volgende generatie christenen. 

Hieruit komen dus ook onze drie kernwaarden:

Gemeenschap  : Samen komen in diensten maar vooral huisgroepen.

Discipelschap  : Het 1 op 1 begeleiden van elkaar onder leiding van een mentor.

Missie             : Wij zien het als onze missie om kerken te planten in geheel Europa.

Graag willen we u leren kennen en meer over onszelf vertellen. Kom gerust naar een van onze diensten of neem direct contact op met ons.E-mailen
Instagram